Moving the sheet metal works to a larger space in 1992
The Valdek factory in 2018

AS Valdek was founded by Mihkel Valdek in the early years of Estonia’s regained independence.

As many companies back then, we also started in a garage. However, AS Valdek has preserved the status of a family business even after becoming a large corporation.

In 2019 eight family members work for AS Valdek. We believe that people are the biggest asset in our company. Their know-how has an important role in achieving the vision of the company.

We are constantly developing the family-friendliness of our company.

ISO 9001
ISO 14001

Our company complies with the quality management system ISO 9001:2015 and environmental management system ISO 14001:2015.

AS Valdek follows these management principles:
 • reliability;
 • professionalism;
 • high quality of products;
 • implementation of new technologies;
 • high motivation of employees;
 • clear and easy-to-understand rules;
 • safe and healthy working environment;
 • continuing development and learning by employees;
 • environment-friendly production;
 • compliance with legislation (standards and legislative acts).
 • customer requirements.
In environmental management we take into account:
 • sustainable use of raw materials and recycling;
 • technical condition of appliances;
 • waste management;
 • controlled use of chemicals;
 • energy use;
 • noise pollution;
 • sustainable use of natural resources.

Family friendly employer

We participate in the Family-Friendly Employer Programme where we are applying for the Silver Level.

In a silver-level organisation the management knows how to make the organisation’s culture more family-friendly.

This is done by giving the employees more autonomy and by replacing job descriptions with role descriptions.

Such a company is also characterised by inclusive management, reduced bureaucracy, lack of micro-management, etc.

ISO 9001
ISO 14001

Ettevõttes lähtume kvaliteedijuhtimisüsteemist ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimisüsteemist ISO 14001:2015

AS Valdeku juhtimispõhimõtted on:
 • usaldusväärsus;
 • professionaalsus;
 • toodete kõrge kvaliteet;
 • uute tehnoloogiate kasutamine;
 • töötajate kõrge motivatsioon;
 • selged ja lihtsad reeglid;
 • turvaline ja tervislik töökeskkond;
 • töötajate jätkuv areng ja õppimine;
 • keskkonnasäästlik tootmine;
 • juhindume õigusaktidest (standarditest ja normatiivaktidest);
 • kliendi nõuded.
Keskkonnaaspektidel võtame arvesse:
 • toormaterjalide säästlikku kasutust ja taaskasutust;
 • tehniliselt korras seadmed;
 • jäätmemajandust;
 • kemikaalide kontrollitud kasutamist;
 • energiakasutust;
 • müra;
 • loodusressursside säästlikku kasutamist.

Peresõbralik
tööandja

Osaleme peresõbraliku tööandjamärgise programmis, kus meile on omistamisel hõbetase.

Hõbetaset omavas organisatsioonis oskab juhtkond muuta organisatsioonikultuuri peresõbralikumaks. Hõbetaset omav organisatsioon suurendab töötajate autonoomiat, on loobunud ametipõhistest tööjuhenditest ja kasutab n-ö rollikirjeldusi. Hõbetaset omavat organisatsiooni iseloomustab ka kaasav juhtimine, vähene bürokraatia, mikromanageerimise puudumine jne.

ISO 9001
ISO 14001

Our company complies with the quality management system ISO 9001:2015 and environmental management system ISO 14001:2015.

AS Valdek follows these management principles:
 • reliability;
 • professionalism;
 • high quality of products;
 • implementation of new technologies;
 • high motivation of employees;
 • clear and easy-to-understand rules;
 • safe and healthy working environment;
 • continuing development and learning by employees;
 • environment-friendly production;
 • compliance with legislation (standards and legislative acts).
 • customer requirements.
In environmental management we take into account:
 • sustainable use of raw materials and recycling;
 • technical condition of appliances;
 • waste management;
 • controlled use of chemicals;
 • energy use;
 • noise pollution;
 • sustainable use of natural resources.

Family friendly
employer

We participate in the Family-Friendly Employer Programme where we are applying for the Silver Level.

In a silver-level organisation the management knows how to make the organisation’s culture more family-friendly. This is done by giving the employees more autonomy and by replacing job descriptions with role descriptions. Such a company is also characterised by inclusive management, reduced bureaucracy, lack of micro-management, etc.