Pädevus

Meie eripäraks on meeskonna püsivus ja pikaajalised kogemused oma tegevusvaldkonnas. Võimaldame töötajal vastavalt võimekusele ennast teostada erinevatel töökohtadel / operatsioonidel, et saavutada laialdane teadmiste baas.

Kõik see tagab meie kliendile, et igas tootmisprotsessis töötavad oma ala professionaalid.

Automatiseerimine

Automatiseeritus – maksimaliseerime operatsioonide automatiseerimist, nii füüsilise kui ka digitaalse automatiseerimise vallas.

Keskkonnapoliitika

Arvestame oma tootmisprotsesside ohtlikkust ja mõju ümbritsevale keskkonnale ning kohustume minimeerima riske, tagamaks töötajate ohutus ja keskkonnahoid.

  • Kasutame toormaterjale, energiat ja loodusressursse efektiivselt ning taaskasutame olulise osa materjalidest;
  • Juhindume oma tegevuses õigusaktide nõuetest ja muudest kokkulepetest,
    mis seonduvad ettevõtte tegevuse keskkonnaaspektidega;
  • Hindame oma tegevusega seotud keskkonnamõjusid ning arvestame neid organisatsiooni juhtimisel.

Stantsimis võimekus 500 t kuus

3 robot painutusseadet

7 manuaal painutusseadet

50+ töötajat

Põhilised
tootmis
valdkonnad

Valdek Tootmine Telekommunikatsioon Telekommunikatsioon
Valdek Tootmine Robootika Robootika
Valdek Tootmine Energeetika Energeetika
Valdek Tootmine Ladu Laod
valdek-tootmine-turva Turva
valdek-tootmine-furnituur Mööblidetailid
valdek-tootmine-ehitus Ehitus
Valdek Tootmine Infastruktuur Infrastruktuur
Valdek Tootmine Jaekaubandus Jaekaubandus
IMGP3327