Pädevus

Meie eripäraks on meeskonna püsivus ja pikaajalised kogemused oma tegevusvaldkonnas. Võimaldame töötajal vastavalt võimekusele ennast teostada erinevatel töökohtadel / operatsioonidel, et saavutada laialdane teadmiste baas.

Kõik see tagab meie kliendile, et igas tootmisprotsessis töötavad oma ala professionaalid.

Automatiseerimine

Automatiseeritus – maksimaliseerime operatsioonide automatiseerimist, nii füüsilise kui ka digitaalse automatiseerimise vallas.

Keskkonnapoliitika

Arvestame oma tootmisprotsesside ohtlikkust ja mõju ümbritsevale keskkonnale ning kohustume minimeerima riske, tagamaks töötajate ohutus ja keskkonnahoid.

Stantsimis võimekus 500 t kuus

3 robot painutusseadet

7 manuaal painutusseadet

50+ töötajat

Põhilised
tootmis
valdkonnad

Telekommunikatsioon
Robootika
Energeetika
Laod
Turva
Mööblidetailid
Ehitus
Infrastruktuur
Jaekaubandus
IMGP3327

ISO 9001
ISO 14001

Ettevõttes lähtume kvaliteedijuhtimisüsteemist ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimisüsteemist ISO 14001:2015

AS Valdeku juhtimispõhimõtted on:
 • usaldusväärsus;
 • professionaalsus;
 • toodete kõrge kvaliteet;
 • uute tehnoloogiate kasutamine;
 • töötajate kõrge motivatsioon;
 • selged ja lihtsad reeglid;
 • turvaline ja tervislik töökeskkond;
 • töötajate jätkuv areng ja õppimine;
 • keskkonnasäästlik tootmine;
 • juhindume õigusaktidest (standarditest ja normatiivaktidest);
 • kliendi nõuded.
Keskkonnaaspektidel võtame arvesse:
 • toormaterjalide säästlikku kasutust ja taaskasutust;
 • tehniliselt korras seadmed;
 • jäätmemajandust;
 • kemikaalide kontrollitud kasutamist;
 • energiakasutust;
 • müra;
 • loodusressursside säästlikku kasutamist.

Peresõbralik
tööandja

Osaleme peresõbraliku tööandjamärgise programmis, kus meile on omistamisel hõbetase.

Hõbetaset omavas organisatsioonis oskab juhtkond muuta organisatsioonikultuuri peresõbralikumaks. Hõbetaset omav organisatsioon suurendab töötajate autonoomiat, on loobunud ametipõhistest tööjuhenditest ja kasutab n-ö rollikirjeldusi. Hõbetaset omavat organisatsiooni iseloomustab ka kaasav juhtimine, vähene bürokraatia, mikromanageerimise puudumine jne.