CEO
Mihkel Valdek
mihkel@valdek.ee

Logistics Manager
Märt Valdek
+372 513 9205
mart@valdek.ee

Development Manager
Viljar Valdek
+372 5392 3695
viljar@valdek.ee

Sales Manager
Priit Valdek
+372 5330 4216
priit@valdek.ee

Purchase Manager
Eero Särak
+372 5399 1105
eero@valdek.ee

Production Manager
Sten Paavo
+372 5567 1888
sten@valdek.ee

Finnish Client Manager
Mati Õunloo
+372 5326 8625
mati@valdek.ee

Surface Treatment Manager
Priit Loo
+372 5392 9486
priitloo@valdek.ee

Company Information
Valdek AS
Keila, Piiri 12A
76610 Harju County, Estonia
valdek@valdek.ee
Reg. Code: 10088533
VAT Number: EE100429109
Swedbank:
Swift: HABAEE2X
A/A: EE672200001120252957

Headquarters/production: Keila, Piiri 12a > view on < map Assembly:Tutermaa > view on < map

ISO 9001
ISO 14001

Ettevõttes lähtume kvaliteedijuhtimisüsteemist ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimisüsteemist ISO 14001:2015

AS Valdeku juhtimispõhimõtted on:
 • usaldusväärsus;
 • professionaalsus;
 • toodete kõrge kvaliteet;
 • uute tehnoloogiate kasutamine;
 • töötajate kõrge motivatsioon;
 • selged ja lihtsad reeglid;
 • turvaline ja tervislik töökeskkond;
 • töötajate jätkuv areng ja õppimine;
 • keskkonnasäästlik tootmine;
 • juhindume õigusaktidest (standarditest ja normatiivaktidest);
 • kliendi nõuded.
Keskkonnaaspektidel võtame arvesse:
 • toormaterjalide säästlikku kasutust ja taaskasutust;
 • tehniliselt korras seadmed;
 • jäätmemajandust;
 • kemikaalide kontrollitud kasutamist;
 • energiakasutust;
 • müra;
 • loodusressursside säästlikku kasutamist.

Peresõbralik
tööandja

Osaleme peresõbraliku tööandjamärgise programmis, kus meile on omistamisel hõbetase.

Hõbetaset omavas organisatsioonis oskab juhtkond muuta organisatsioonikultuuri peresõbralikumaks. Hõbetaset omav organisatsioon suurendab töötajate autonoomiat, on loobunud ametipõhistest tööjuhenditest ja kasutab n-ö rollikirjeldusi. Hõbetaset omavat organisatsiooni iseloomustab ka kaasav juhtimine, vähene bürokraatia, mikromanageerimise puudumine jne.

ISO 9001
ISO 14001

Our company complies with the quality management system ISO 9001:2015 and environmental management system ISO 14001:2015.

AS Valdek follows these management principles:
 • reliability;
 • professionalism;
 • high quality of products;
 • implementation of new technologies;
 • high motivation of employees;
 • clear and easy-to-understand rules;
 • safe and healthy working environment;
 • continuing development and learning by employees;
 • environment-friendly production;
 • compliance with legislation (standards and legislative acts).
 • customer requirements.
In environmental management we take into account:
 • sustainable use of raw materials and recycling;
 • technical condition of appliances;
 • waste management;
 • controlled use of chemicals;
 • energy use;
 • noise pollution;
 • sustainable use of natural resources.

Family friendly
employer

We participate in the Family-Friendly Employer Programme where we are applying for the Silver Level.

In a silver-level organisation the management knows how to make the organisation’s culture more family-friendly. This is done by giving the employees more autonomy and by replacing job descriptions with role descriptions. Such a company is also characterised by inclusive management, reduced bureaucracy, lack of micro-management, etc.